MOVIMENT COCULTURA COCULTURALITAT

Profile: La Coculturalitat és l'aplicació de la cocultura en el camp comunitari, una metodologia aplicable a tots els àmbits socials que requereixen la interacció de col·lectius per a desenvolupar una tasca, ja sigui industrial, econòmica, cultural o social. Des de la visió demòcrata, la coculturalitat és una resposta a la separació cultural i social que es dona actualment en els territoris.

Posts by MOVIMENT COCULTURA COCULTURALITAT: